5 โรคฮิตผู้ชาย โภชนาการที่ดีช่วยเลี่ยงได้

5 โรคฮิตผู้ชาย โภชนาการที่ดีช่วยเลี่ยงได้ ผู้ชายเราส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับโภชนาการ หรือการสนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากนัก นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงมีอายุที่ยืนยาวมากกว่าผู้ชายเฉลี่ยถึง 7 ปีเลยทีเดียว!!! ว่าแต่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายอย่างเรานั้นมีอายุสั้น..เราลองมาค้นหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันครับ สาเหตุส่วนใหญ่ที่ผู้ชายมีอายุสั้นนั้นก็มักจะเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคร้ายต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง [...]