จุดเด่น


[ux_banner height=”500px” bg=”7463″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”37% 5%”]

[text_box width__sm=”80″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

[gap height=”117px”]

ความปลอดภัย คือหัวใจหลักของ MDX

ผลิตตามมาตรฐานสากล GMP HACCP พร้อม อย. และผ่านการตรวจสอบจาก Central Lab ปราศจากสารกระตุ้น และสารอันตรายทุกชนิด ปราศจากผลข้างเคียง ปลอดภัยสูงสุด

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px -20px 0px” align=”center”]

[gap height=”20px”]

มาตรฐานการผลิตสากล

[/col]

[/row]
[row h_align=”center”]

[col span=”11″ span__sm=”12″]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”10″]

[featured_box img=”7306″ img_width=”61″ pos=”center”]

อย.

MDX ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. ถูกต้องตามมาตรฐาน MDX+ : 13-1-02954-5-0296

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”10″]

[featured_box img=”7471″ img_width=”75″ pos=”center”]

GMP

ควบคุมพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต ป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”10″]

[featured_box img=”7473″ img_width=”71″ pos=”center”]

HACCP

มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”333px” height__md=”333px” bg=”17148″ bg_size=”original”]

[text_box text_color=”dark” width=”75″ width__sm=”83″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap]

หมดปัญหาของปลอม

 

หลายยี่ห้อจำหน่ายผ่านตัวแทนที่ไม่มีการควบคุม ทำให้เจอของปลอมที่ใส่สารเคมีอันตราย หรือทานแล้วไม่ได้ผล | MDX จำหน่ายตรงจากบริษัทเท่านั้น โดยผ่านเว็บนี้ และ Lazada | shopee จึงหมดปัญหาของปลอม 100%

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width” visibility=”hide-for-small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”7509″ bg_pos=”64% 100%”]

[text_box width__sm=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”15″ text_align=”left”]

[gap]

การผลิตคุณภาพสูง

ผลิตทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ทึบแสงที่ป้องกันการเสื่อมสภาพ เก็บรักษาที่อุณภูมิไม่เกิน 20 องศา การกันความชื้นภายในขวดอีก 1 ชั้น เพื่อคงประสิทธิภาพของสมุนไพรก่อนถึงมือผู้บริโภค

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”7465″ bg_size=”original”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” visibility=”show-for-small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”333px” bg=”7509″ bg_pos=”64% 100%”]

[text_box width__sm=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”15″ text_align=”left”]

[gap]

การผลิตคุณภาพสูง

ผลิตทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ทึบแสงที่ป้องกันการเสื่อมสภาพ เก็บรักษาที่อุณภูมิไม่เกิน 20 องศา การกันความชื้นภายในขวดอีก 1 ชั้น เพื่อคงประสิทธิภาพของสมุนไพรก่อนถึงมือผู้บริโภค

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”7465″ bg_size=”original”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[row style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[section padding=”50px” padding__sm=”0px”]

[gap]

[row_inner padding=”0px 30px 0px 7px” padding__md=”0px 0px 0px 7px”]

[col_inner span__sm=”12″ span__md=”12″]

[featured_box img=”7009″ img_width=”39″ icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

บรรจุภัณฑ์ทึบแสง

รักษาความสดใหม่ของสมุนไพรให้ดีที่สุด ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันแสง คุณจะเก็บ MDX ที่ไหนก็ไม่มีปัญหา

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[section padding=”50px” padding__sm=”0px”]

[gap]

[row_inner padding=”0px 30px 0px 7px” padding__md=”0px 0px 0px 7px”]

[col_inner span__sm=”12″]

[featured_box img=”7009″ img_width=”39″ icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

รักษาอุณหภูมิ

เราได้ทำการเก็บรักษา MDX ไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 20 องศา เพื่อคงคุณภาพของสมุนไพรก่อนถึงมือคุณ

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[section padding=”50px” padding__sm=”0px”]

[gap]

[row_inner padding=”0px 30px 0px 7px” padding__md=”0px 0px 0px 7px”]

[col_inner span__sm=”12″]

[featured_box img=”7009″ img_width=”39″ icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

ลดการตกค้าง

กรรมวิธีการผลิตทันสมัย MDX จึงมีคุณภาพสูง ดูดซึมได้ดีขึ้น ลดโอกาสการตกค้างสะสมในร่างกาย

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” visibility=”hide-for-small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”7477″ bg_size=”original”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”7333″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”100% 100%”]

[text_box width=”72″ width__sm=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”15″ text_align=”left”]

[gap]

พิถีพิถันคัดเลือกสมุนไพร

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ MDX เช่น รากโสม ต้องอายุ 6 ปี จึงจะให้สาร ginsenoside ในปริมาณสูงสุด, กระชายดำ สกัดที่ความเข้มข้นสูง, เมล็ดองุ่นสกัด และเปลือกสนฝรั่งเศสที่ให้สาร OPCs ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ฯลฯ จนเป็นสูตรเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” visibility=”show-for-small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”7477″ bg_size=”original”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”7333″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”100% 100%”]

[text_box width=”72″ width__sm=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”15″ text_align=”left”]

[gap]

พิถีพิถันคัดเลือกสมุนไพร

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ MDX เช่น รากโสม ต้องอายุ 6 ปี จึงจะให้สาร ginsenoside ในปริมาณสูงสุด, กระชายดำ สกัดที่ความเข้มข้นสูง, เมล็ดองุ่นสกัด และเปลือกสนฝรั่งเศสที่ให้สาร OPCs ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ฯลฯ จนเป็นสูตรเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[section padding=”50px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”10″ align=”center”]

[gap height=”31px”]

เหมาะกับผู้ชายทุกวัย

[gap]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”230px” bg=”7497″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

ถึงแม้อายุน้อย แต่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ การนอนดึก ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทำงานหนัก เครียด ทำให้สุขภาพแย่ลง ให้ MDX ช่วยดูแลคุณ

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”230px” bg=”7494″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

ภาระที่เพิ่มขึ้น ทั้งการงาน ครอบครัว ทำให้คุณเหนื่อยล้า MDX ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิต ให้คุณผ่อนคลาย และมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”230px” bg=”7492″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

MDX ปลอดภัยสำหรับผู้มีอายุ หรือมีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดัน ฯลฯ เพราะปราศจากสารเคมีอันตราย ให้คุณอยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆ

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”123px” bg=”6989″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(38, 50, 68, 0.84)” bg_pos=”54% 55%”]

[text_box width=”39″ position_x=”15″ position_y=”50″]

โปรโมชั่นพิเศษของ MDX

[/text_box]
[text_box width=”19″ width__sm=”25″ position_x=”85″ position_y=”50″]

[button text=”สั่งซื้อ” style=”shade” size=”larger” radius=”36″ icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” link=”https://www.mdxmen.info/store/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

[row visibility=”hidden”]

[col span__sm=”12″ margin=”59px 0px 7px 0px”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi fermentum justo vitae convallis varius. Nulla tristique risus ut justo pulvinar mattis. Phasellus aliquet egestas mauris in venenatis. Nulla tristique risus ut justo pulvinar mattis. Phasellus aliquet egestas mauris in venenatis.

[divider align=”center”]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 100px 0px” visibility=”hidden”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”resize-991-50 resize-849″]

[ux_banner height=”270px” bg=”1863″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.65)” bg_pos=”61% 29%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

หมดปัญหาสินค้าปลอม

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”270px”]

[text_box text_color=”dark” width=”90″ scale=”200″ position_x=”50″ position_y=”50″]

จากจุดเด่นข้างต้น ทำให้เราสามารถเลือกใช้สมุนไพรเกรดพรีเมียม และทำราคาได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการอาหารเสริมชายคุณภาพสูง ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น โดย 1 กล่องบรรจุ 30 แคปซูล เมื่อทานจนร่างกายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว สามารถลดปริมาณ หรือหยุดได้ตามต้องการ

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”resize-991-50 resize-849″]

[ux_banner height=”270px” bg=”1861″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.65)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

การคัดเลือกสมุนไพร

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”270px”]

[text_box text_color=”dark” width=”90″ scale=”200″ position_x=”50″ position_y=”50″]

เราคัดเลือกสมุนไพรอย่างพิถีพิถัน เพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของ MDX เช่น รากโสม ต้องอายุ 6 ปี จึงจะให้สาร ginsenoside ในปริมาณสูงสุด, กระชายดำออร์แกนิค สกัดที่ความเข้มข้นสูง, พริกไทยดำบริสุทธิ, เมล็ดองุ่นสกัด และเปลือกสนฝรั่งเศสที่ให้สาร OPCs ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ฯลฯ ทั้งหมดผสานคุณค่าจนออกมาเป็นสูตรเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”resize-991-50 resize-849″]

[ux_banner height=”270px” bg=”1865″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.65)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

ความปลอดภัย คือหัวใจหลัก

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”270px”]

[text_box text_color=”dark” width=”90″ scale=”200″ position_x=”50″ position_y=”50″]

MDX ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและปลอดภัย เริ่มจากบรรจุภัณฑ์แบบทึบแสงที่ป้องกันการเสื่อมสภาพ การเก็บรักษาที่อุณภูมิไม่เกิน 20 องศา การกันความชื้นภายในขวดอีก 1 ชั้น เพื่อการันตีคุณภาพสูงสุดก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งยังมีการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซึม เพื่อไม่ให้มีการตกค้างสะสมในร่างกาย

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”resize-991-50 resize-849″]

[ux_banner height=”270px” bg=”1867″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.65)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

คุณภาพสูง แต่คุ้มค่า

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”270px”]

[text_box text_color=”dark” width=”90″ scale=”200″ position_x=”50″ position_y=”50″]

หลายยี่ห้อขายผ่านตัวแทนที่ไม่มีการควบคุม ทำให้เสี่ยงเจอสินค้าปลอม ที่ใส่สารเคมีอันตราย ซึ่ง MDX คำนึงถึงผู้บริโภค สินค้าทั้งหมดจำหน่ายตรงจากบริษัทเราเท่านั้น โดยสั่งซื้อได้ที่ Lazada | shopee และร้านสุขภาพชั้นนำที่ปรากฏบนเว็บ จึงหมดปัญหาสินค้าปลอมและ MDX ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพกับคุณตลอดเวลา

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]