กิจกรรมเพื่อสังคม


[ux_banner height=”500px” bg=”2338″ bg_color=”rgb(110, 0, 0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” parallax=”3″ visibility=”hidden”]

[text_box margin=”0 0px 0px 0px” padding=”0px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”70″]

MDX for better living

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”430px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”52″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”50″]

MDX for better living

[gap height=”15px”]

MDX ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้น เราเชื่อว่าทุก 1 มือเล็กๆ เมื่อรวมกันหลายมือ ก็จะกลายเป็นมือที่ยิ่งใหญ่ เพราะเงินทองอยู่กับเราไม่นาน แต่ความดี จะอยู่กับเราตลอดไป

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ span__md=”5″ animate=”bounceInUp”]

[ux_banner height=”100%” height__sm=”540px” bg=”2686″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.66)” bg_pos=”top center”]

[text_box width=”39″ width__sm=”80″ width__md=”76″ scale=”68″ padding=”40px 40px 40px 40px” animate=”bounceInUp” position_x=”50″ position_y=”50″ border=”2px 2px 2px 2px”]

MDX ทำดีเพื่อพ่อ รายได้บริจาคศิริราช

โดยนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้า มูลค่า ๑๓,๙๙๙ บาท มอบให้แด่มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

13 ตุลาคม 2560

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]