รู้ไหม!!! โรคเบาหวานอาจนำไปสู่อาการไตวายเรื้อรังโดยไม่รู้ตัว

คุณรู้ไหมครับ โรคเบาหวานและโรคไตเกี่ยวข้องกัน ผู้ป่วยโร [...] [...]

รู้เท่าทันป้องกันเบาหวาน เพื่อห่างไกลอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

จากที่ Dr.MDX เคยนำเสนอไปแล้วในบทความที่ว่า เบาหวานนั้น [...] [...]

จริงหรือ…เบาหวานทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

โรคเบาหวาน เป็นภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสู [...] [...]